Schoterveld

Onderdeel hiervan is een flinke waterpartij met een waterdiepte van ongeveer 2 meter. Om de kans op blauwalg te minimaliseren is er voorzien in een drietal diepere gedeelten