web

Eeltjemeer

In het noorden van Friesland, nabij Rinsumageest, ligt het Eeltjemeer waar al sinds de zestigerjaren zand wordt gewonnen. Het is een belangrijke zandvoorraad voor de regio als het gaat om cunetzand en staat bekend om zijn schone zand, geschikt voor bijvoorbeeld het bezanden van sportvelden. Voor Zandexploitatie Eeltjemeer V.O.F. verzorgt Nautilus Zandwinning b.v. het winnen […]

Lees meer
SAM_1748

Nij Beets

Voor onze opdrachtgever Van der Wiel Transport b.v. winnen wij zand uit de zandput Nij Beets. Deze zandput voorziet de regio van ophoogzand, drainagezand, maar vooral van zand voor zandbed. Het zand is van zeer goede kwaliteit, maar ligt verscholen onder een dikke laag keileem, afgezet tijdens de laatste ijstijd. De dikte van deze leemlaag […]

Lees meer
SAM_0247

Schoterveld

In de Noordoostpolder bij Bant wordt door Van der Wiel Infra & Milieu b.v. uit Drachten een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. Onderdeel hiervan is een flinke waterpartij met een waterdiepte van ongeveer 2 meter. Om de kans op blauwalg te minimaliseren is er voorzien in een drietal diepere gedeelten. Deze gebieden dienen ontgrond te worden tot ca. […]

Lees meer

Zandzuiger Nautilus van start

Zandzuiger Nautilus van start: ( 22 maart 2013 ) Op vrijdag 22 maart is de zandzuiger Nautilus officieel van start gegaan. De Nautilus is een diepzuiger uit de vloot van Aannemingsbedrijf Christiaan den Dekker BV die eind 2012 helaas failliet is gegaan. De Nautilus heeft in de afgelopen 15 jaar regelmatig de zandwinningen van Van […]

Lees meer