Over ons

Welkom bij Nautilus Zandwinning BV:

Nautilus Zandwinning BV is een jonge onderneming in de natte sector en heeft als doelstelling het efficiënt winnen van zand binnen de kaders van de geldende vergunningen.

Nautilus Zandwinning BV is in 2013 opgericht om de zandwinning voor KWS Infra BVKoninklijke Oosterhof Holman en Van der Wiel Transport BV en derden te verzorgen. Diepzuiger Nautilus behoorde voorheen tot de vloot van Aannemingsbedrijf Christiaan den Dekker BV en is inclusief bemanning en leidinggevende overgenomen. Om deze reden heeft Nautilus ondanks haar jonge leeftijd ruime ervaring in het winnen van zand door heel Nederland en Duitsland. Met de benodigde persleiding, die tevens is overgenomen, kan op contractbasis het winnen van zand voor derden worden uitgevoerd.

Nautilus Zandwinning is een zelfstandig opererend bedrijf, met gebruik van de faciliteiten van bovengenoemde 3 bedrijven. Zo kan gebruik gemaakt worden van een ervaren F&A, een gedegen technische dienst en een deskundig ingenieursbureau.


Team
:

Een enthousiast team van 2 schippers aan boord en een machinist op het stort, staat garant voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Door korte lijnen met de bedrijfsleiding en regelmatig overleg, kan snel worden ingesprongen op veranderende situaties tijdens het winproces. Veiligheid en milieu aspecten worden regelmatig besproken tijdens toolboxmeetings. Het team zorgt ook dat het materieel in goede conditie blijft, zodat de kans op storingen tijdens het in bedrijf zijn tot een minimum wordt beperkt.


Nautilus
:

De Nautilus is een zogenaamde diepzuiger. Het is een robuust schip, gebouwd door De Groot Nijkerk (Damen Dredging). Dankzij een onderwaterpomp op een 22 meter lange onderwaterladder kan de Nautilus zand winnen van minimaal 9 meter tot een maximale diepte van 45 meter beneden de waterspiegel. Door middel van een binnenboordpomp kan het zand/watermengsel over geruime afstand worden geperst. Voor grotere persafstanden beschikken wij over een booster, waarmee het mengsel (afhankelijk van de korrelverdeling) tot maximaal 6 km vanaf de winplaats kan worden getransporteerd. Het is ook mogelijk om de Nautilus in te zetten als profielzuiger, waarbij alleen de binnenboordpomp in combinatie met een profielladder wordt gebruikt. In deze configuratie kan gewonnen worden van 3 meter tot maximaal 15 meter.
Om het win- en bresproces te volgen is de Nautilus uitgerust met DGPS met 3D-monitoringssysteem. Zeven echoloden peilen continue de diepte rondom het schip en tonen deze in kleuren en getallen op een monitor, afgezet tegen het vergunde model.
De Nautilus is in delen per as te transporteren naar iedere locatie waar zand gewonnen moet worden.


Werkzaamheden
:

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het winnen van zand met behulp van een zandzuiger en het verwerken hiervan in een depot door middel van een bulldozer, eventueel aangevuld met een boosterstation en een retourwaterpomp. Deze laatsten zijn ook te huur. Droog grondverzet zoals het inrichten van een depot, het voorgraven van het talud en het afwerken van het bovenwatertalud aan de hand van een inrichtingsplan met bijvoorbeeld riet en/of stortsteen behoort ook tot onze mogelijkheden. Daarnaast kunnen we in een vroeg stadium adviseren bij het laten doen van grondmechanisch onderzoek, het opstellen van zandwinplannen en het aanvragen van vergunningen.