Over ons

Welkom bij Nautilus Zandwinning BV

Team

Nautilus Zandwinning BV is al jaren gespecialiseerd in het winnen van zand. Naast het winnen van zand, geven we advies bij grondmechanisch onderzoek, opstellen van zandwinplannen en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kan je ons bellen voor droog grondverzet.

Nautilus Zandwinning BV is in 2013 opgericht om de zandwinning voor KWS Infra BVKoninklijke Oosterhof Holman en Van der Wiel Transport BV en derden te verzorgen. Diepzuiger Nautilus behoorde voorheen tot de vloot van Aannemingsbedrijf Christiaan den Dekker BV en is inclusief bemanning en leidinggevende overgenomen. Om deze reden heeft Nautilus ondanks haar jonge leeftijd ruime ervaring in het winnen van zand door heel Nederland en Duitsland. Met de benodigde persleiding, die tevens is overgenomen, kan op contractbasis het winnen van zand voor derden worden uitgevoerd.

Begin 2023 is diepzuiger Nautilus vervangen door een nieuwe elektrische zandzuiger met de naam Henk Piet. Daarnaast is Nautilus 100% onderdeel van Koninklijke Oosterhof Holman geworden. Nautilus Zandwinning blijft een zelfstandig opererend bedrijf, maar kan gebruik maken van de kennis en deskundigheid van Oosterhof Holman.

Een enthousiast team van 1 schipper aan boord en een machinist op het stort, staat garant voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Door korte lijnen met de bedrijfsleiding en regelmatig overleg, kan snel worden ingesprongen op veranderende situaties tijdens het winproces. Veiligheid en milieu aspecten worden regelmatig besproken tijdens toolboxmeetings. Het team zorgt ook dat het materieel in goede conditie blijft, zodat de kans op storingen tijdens het in bedrijf zijn tot een minimum wordt beperkt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het winnen van zand met behulp van een elektrische zandzuiger en het verwerken hiervan in een depot door middel van een bulldozer en eventueel een retourwaterpomp. Deze pomp is ook te huur. Droog grondverzet zoals het inrichten van een depot, het voorgraven van het talud en het afwerken van het bovenwatertalud aan de hand van een inrichtingsplan met bijvoorbeeld riet en/of stortsteen behoort ook tot onze mogelijkheden. Daarnaast kunnen we in een vroeg stadium adviseren bij het laten doen van grondmechanisch onderzoek, het opstellen van zandwinplannen en het aanvragen van vergunningen.

Samenwerken met Nautilus Zandwinning?