Schoterveld

In de Noordoostpolder bij Bant wordt door Van der Wiel Infra & Milieu b.v. uit Drachten een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd.

 

Onderdeel hiervan is een flinke waterpartij met een waterdiepte van ongeveer 2 meter. Om de kans op blauwalg te minimaliseren is er voorzien in een drietal diepere gedeelten. Deze gebieden dienen ontgrond te worden tot ca. 7 meter diep. Een uitdaging voor Nautilus Zandwinning BV omdat de diepzuiger Nautilus normaal gesproken een minimale windiepte heeft van ca. 9 meter beneden de waterspiegel. Daarom is speciaal voor dit werk een korte “profielladder” geconstrueerd die in plaats van de diepzuigladder wordt gemonteerd.

Op deze manier kan met behulp van alleen de binnenboordpomp zand gewonnen worden van 3 tot 15 meter. De persafstand is in dit geval 600 meter, waarna het zand in een depot wordt verwerkt met behulp van een bulldozer. Het resultaat is zand van een prima gradatie welke tot sportveldenzand, backfillzand, drainagezand en natuurlijk cunetzand geclassificeerd zijn.

Met behulp van DGPS en een vijftal echoloden aan boord worden de verdiepingen op de juiste plaats en diepte aangebracht.