Eeltjemeer

In het noorden van Friesland, nabij Rinsumageest, ligt het Eeltjemeer waar al sinds de zestigerjaren zand wordt gewonnen.

 

Het is een belangrijke zandvoorraad voor de regio als het gaat om cunetzand en staat bekend om zijn schone zand, geschikt voor bijvoorbeeld het bezanden van sportvelden.

Voor Zandexploitatie Eeltjemeer V.O.F. verzorgt Nautilus Zandwinning b.v. het winnen en verwerken van het zand, inclusief montage en demontage van de pers- en retourleiding. De uitdaging bij de zandwinning Eeltjemeer zit niet zo zeer aan de zuigtechnische kant, maar aan de logistieke kant. De persafstand tussen de winlocatie en het zanddepot is namelijk 2500 meter en bovendien moet het proceswater retour worden gepompt. Dit vraagt om een zeer gelijkmatig winproces en goede communicatie tussen de verschillende disciplines.

Deze afstand betekent dat er naast de diepzuiger Nautilus ook gebruik wordt gemaakt van de booster Zwartemeer. Voor deze combinatie is een persafstand van 2,5 km geen enkel probleem, de V12 Cummins met GIW-pomp neemt het zand/watermengsel na 600 meter over van de Nautilus en geeft er weer een flinke slinger aan.