Nij Beets

Deze zandput voorziet de regio van ophoogzand, drainagezand, maar vooral van zand voor zandbed. Het zand is van zeer goede kwaliteit, maar ligt verscholen onder een dikke laag keileem, afgezet tijdens de laatste ijstijd.