Panhuyspoel

Precies tussen Drachten en Leeuwarden, ligt de zandwinning Panhuyspoel, een zandwinning van ons moederbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman.

Van Drachten tot Leeuwarden en van Grou tot Dokkum voorziet Panhuyspoel bij Garijp in de behoefte aan zand en grond. Verschillende soorten zand zijn verkrijgbaar, zoals zand voor zandbed, ophoogzand, drainagezand en zelfs zand voor toepassing in asfalt. Daarnaast levert Panhuyspoel ook prachtige teelaarde, zeer gewild als tuin- en aanvulgrond bij particulier en hovenier.

De diepzuiger Henk Piet wint het zand tot een diepte van 20 meter beneden de waterspiegel en perst het over een afstand van ruim een kilometer naar het depot. Daar verwerken wij het zand met behulp van een bulldozer, zodat zand van hoge kwaliteit geleverd kan worden.

Afhankelijk van de behoefte aan zand, wordt de Henk Piet aangevoerd om vervolgens weer een voorraad aan te leggen. Daarna kan de zuiger weer op een ander project worden ingezet.